Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Webové projekty s úspěchem a budoucností!

 
 

Pravidla soutěže se Selenou Gomez

Wipa Czech republic (dále jen „Wipa Czech republic"), která je provozovatelem internetového projektu www.cz-disneychannel.blog.cz, který pořádá soutěž se Selenou Gomez na www.cz-selenagomez.blog.cz, vydává následující pravidla internetové soutěže „Soutěž se Selenou Gomez" (dále jen „Soutěž"):
1) Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Wipa Czech  republic spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že tyto osoby mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
2) Soutěž bude probíhat v době od 23.5.2010 do 1.7.2010 (včetně). V této době budou na internetových stránkách www.cz-selenagomez.blog.cz vyhlášeny soutěžní otázky, které se budou týkat herečky Seleny Gomez, která vystupuje na televizní stanici Disney Channel Czech (dále jen „Herečka").
3) Odesláním e-mailu s odpovědí soutěžící uděluje Wipa Czech republic svolení k užití svých údajů uvedených
v uživatelském profilu pro účely realizace Soutěže a souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení a místo bydliště mohou být v případě výhry v Soutěži zveřejněny na internetu.
4) Po skončení Soutěže budou vyhodnoceny a sečteny správné odpovědi jednotlivých soutěžících. Čtyři (4) soutěžící, kteří odpovědí správně na soutěžní otázky, se stanou výherci Soutěže. V případě rovnosti počtu správných odpovědí na některé výherní pozici, bude výherce určen losováním. Podle kritérií uvedených v tomto odstavci budou určeni i čtyři (4) náhradníci. Jména výherců a náhradníků budou vyhlášena na internetových stránkách www.cz-selenagomez.blog.cz dne 10.7.2010.
5) Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Zdeněk Drgáč, manažer obsahu www.cz-disneychannel.blog.cz. Wipa Czech republic si vyhrazuje právo rozhodovat ve sporných případech, které mohou vzniknout v souvislosti se Soutěží, dle svého uvážení a soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto soutěžního řádu a podmínkami Soutěže.
6) Wipa Czech republic si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto soutěžním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla Soutěže stanovená tímto soutěžním řádem.
7) Wipa Czech republic si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento soutěžní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji zcela odvolat.
8) Wipa Czech republic stanovuje, že soutěže se může zůčastnit pouze občan České republiky od 8 do 18 let, za souhlasu rodiče. Tyto pravidla budou po celou dobu soutěže vyvěšeny zde, na www.wipa.webgarden.name, nebo na www.wipainternational.webnode.com.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one